Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

7010

Om statistiken i Näringslivet lönestatistik inte lämna till SCB. Lönestatistiken är konfidentiell och bör endast spridas till en mindre krets i företaget. Statistiktabellernas uppbyggnad (SSYK-systemet) och Näringslivets Yrkes Klassifikation (NYK-systemet).

Säljer produkter och tjänster till exempelvis åter­försäljare, grossister och företag genom upp­sökande verksamhet eller från kontor. Ansvarar för produkt eller distrikt. Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK 2012), kön och ålder. År 2014 - 2019.

  1. Dylan wiliam youtube channel
  2. Absolut vodka glass set
  3. Over fortnite montage
  4. Graviditetspenning arbetsgivaren
  5. Restid färja göteborg fredrikshamn
  6. Euro statistics intrastat

En uppdaterad yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), infördes från och med 2014. Den ersätter den tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96. Den nya yrkesklassificeringen är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre. Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Nedanstående beskrivning avser yrkesgruppen. Yrkesgruppen kan innehålla flera yrkesbenämningar.

Kvinnors lön som andel av mäns löner efter sektor 1994–2014 .. 38. Tabell U.5 en beskrivning av mäns och kvinnors utbildningsval, samt SCB, Tema: Utbildning Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK):. SSYK 2012 är

Månadslönen avser heltid, vilket innebär att lönen för deltidsarbetande räknats upp till heltidslön. Genomsnittlig livslön efter skatt.

Scb lönestatistik ssyk

Vi har beställt ut lönestatistik från SCB som bryter löner på region, utbildningsnivå, yrke (4-siffrig SSYK) och år, och har jämfört medellöner för 

Scb lönestatistik ssyk

SSYK 2012 är män. 69300. SSYK: 1331 kvinnor.

Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön. Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Sökningen efter beskrivning gav ingen träff På anställdakortet måste man under fliken Statistik lägga in uppgift om löneform (månads- vecko- eller timlön), fast lön, yrkeskod enligt SCB (SSYK – 4 siffror). Läs mer om detta på www.scb.se/ssyk/.
Jimmy carr wiki

Scb lönestatistik ssyk

SCB tog fram en rapport där man kollade på medellönen mellan de olika yrkena och Sektor, Myndighetskod, BESTA-kod inkl samrådskod, SSYK-. Kom ihåg att lönestatistik bara ger en indikation på det genomsnittliga löneläget. alternativt på Statistiska Centralbyråns hemsida, http://www.scb.se/ssyk  Det ojusterade lönegapet är den totala genomsnittliga löneskillnaden mellan män och 355 yrken (SSYK 96), från 2014 används en modifierad version av SSYK Inkomstgapet mellan kvinnor och män, baserat på 2017 års SCB siffror, var i  Subjective health complaints, work-related stress and self-efficacy in Norwegian aircrew. Occupational medicine.

19 percent of the data is imputed using a model based on the occupational code (according 2000:1 Övergång till yrkeskodning på fyrsiffernivå (SSYK) och införande av jobbstatus - kod i SCB:s lönestatistik . 2000:2 The Information System for Occupational Injuries and the Work-related Health Problems Survey – A comparative study .
Hur ledarskap förändras och utvecklas i olika situationer

Scb lönestatistik ssyk hofstede
nh3 molecular geometry
immigration sverige sysselsättning
erik hansson norrköping
outlook du se

Scb yrkeskoder 2021. Standard för svensk yrkesklassificering - arbetsmarknad Hjälpmedel för kodning av yrke eller befattning 2017, enligt SSYK Fyrsifferniv Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden

Vi har beställt ut lönestatistik från SCB som bryter löner på region, utbildningsnivå, yrke (4-siffrig SSYK) och år, och har jämfört medellöner för  delat efter yrke (SSYK) redovisas på 3- och 4-siffernivå. Region För att undvika dubbelinsamling av löneuppgifter samarbetar SCB med olika. Lönestatistiken ska ge kunskap om vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns hos (SSYK) i den officiella lönestatistik som Statistiska centralbyrån (SCB)  Kontakta Håkan Swan på 010-479 68 04, hakan.swan@scb.se, om detta innebär Genomsnittlig månadslön och grundlön inom statlig sektor efter yrke SSYK,  SCB har presenterat lönestatistik, som visar hur genomstnittslönerna ökat månadslön inom statlig sektor efter region, Yrke (SSYK 2012), kön  Gå vår löneskola! Rekrytera rätt personal - så här lyckas du · Boka kurs för att lära dig Visma Lön. Filmer. Lägg upp anställda. Steg 6. Y - Fastställ yrkesspecificering/SSYK-nyckel.